חברה

חברה בערבון מוגבל הינה גוף משפטי המוקם מתוקף חוק החברות, והיא ישות משפטית לכל דבר וענין.

שלושה דברים שחשוב לנו שתדעו

(1) מעמד משפטי

המשמעות של הקמת חברה קיימת בהפרדה בין בעלי החברה לחברה עצמה. האחריות לחובות היא של החברה אולם בנסיבות מסוימות יכול בית המשפט "להרים מסך" ולייחס את חובותיה לבעלי המניות.

 

(2) תכנון מס 

היתרון בהתאגדות כחברה טמון בכך שניתן לבצע תכנון מס – הבעלים של החברה יקבל משכורת כעובד שכיר והחברה תשלם מס חברות על הרווח.

כל עוד הבעלים לא ימשוך את הרווח כדיבידנד אלא ישקיע את יתרת העודפים בעסק (רכישות ציוד, השקעות וכו') – היתרון יישמר.

 

(3) חריגים

בעלי מקצועות חופשיים כגון רואי חשבון ועורכי דין פועלים במסגרת חברות אשר אינן בעירבון מוגבל מאחר וכללי האתיקה המקצועית אוסרים זאת עליהם.

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי / או ייעוץ פנסיה ו/או ייעוץ כלכלי, או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולות או להימנעות מהן. ייתכן ובמידע המפורט באתר חלו טעויות ו/או השמטות של מידע רלוונטי. לפיכך, אין להסתמך על המידע המפורט באתר בכל דרך שהיא והעושה כן עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממשרד סרנגה ושות' כל אחריות.