עצמאי עוסק פטור

עוסק פטור נקרא בשפה לא מקצועית גם "עוסק זעיר".

ההגדרה מיועדת לעצמאיים שמנהלים עסק בעל מחזור עסקים נמוך יחסית, וכדי להקל עליהם מבחינת דיווחים ותשלומים לרשויות, הם פטורים מדיווח ותשלום מס ערך מוסף (מע"מ).

שלושה דברים שחשוב לנו שתדעו

(1) לא כל אחד יכול להיות עוסק פטור

ישנם סוגי עסקים ומקצועות אשר אינם יכולים להיחשב לעוסק פטור, אלא אך ורק לעוסק מורשה, ללא תלות במחזור העסקאות השנתי שלהם.

 

(2) גבייה וקיזוז מע"מ

עוסק פטור משמע עוסק פטור לעניין מס ערך מוסף בלבד (אינו פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי) – פטור מגביית מע"מ בגין עסקאותיו ומנגד אינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. הסכום שלא קוזז מתווסף להוצאות המוכרות לצורכי מס.

עוסק פטור לא מוציא חשבונית מס על הכנסותיו אלא קבלה בלבד.

 

(3) חובת דיווח לרשויות

יש לציין כי כל חובות הדיווח חלות גם על העוסק הפטור, למעט הדיווח החודשי למע"מ. יש לפתוח תיקים גם במס הכנסה וביטוח לאומי.

הצעד הבא - להפוך לעוסק מורשה

עוסק פטור מוגדר על פי חוק מע"מ כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק ומתעדכן מדי שנה – נכון לשנת 2017 התקרה הינה 98,707 ₪. 

במידה שמחזור העסקאות של עוסק פטור עלה מעבר לתקרה הקבועה כאמור לעיל, עליו לשלם את המע"מ בגין החלק מעבר לתקרה. כמו כן, במקביל ניתן לקזז מע"מ תשומות בגין החלק האמור.

 

בכל שלב ניתן לבקש להפוך לעוסק מורשה – בכפוף להצגת מסמכים המעידים כי המחזור צפוי לעלות מעבר לתקרה.

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי / או ייעוץ פנסיה ו/או ייעוץ כלכלי, או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולות או להימנעות מהן. ייתכן ובמידע המפורט באתר חלו טעויות ו/או השמטות של מידע רלוונטי. לפיכך, אין להסתמך על המידע המפורט באתר בכל דרך שהיא והעושה כן עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממשרד סרנגה ושות' כל אחריות.